Автономните дронови можат да засадат 40.000 дрвја дневно

  Тоа е 25 пати побрзо, со 80 проценти од цената на конвенционалните средства.   Борбата…

Пошумувањата во Македонија во минатото

Македонија има долга традиција во пошумувањето на голини и ерозивни подрачја. Податоци за пошумувањата пред II…

Се создава „Зелен ѕид“ кој ќе се протега низ цела Африка

  Африка го реализира проектот наречен „Зелен ѕид“, шумско пространство кое ќе го чинат неколку милиони…

Засади топола и врба и сочувај ги крајречните шуми

На 04.12.2019 година ЈП „Национални шуми“, учествуваше на пошумувањето во рамките на акцијата: „Засади топола и…

Започнато пошумувањето на опожареното подрачје на Осоговските планини

Претседателот на државата, Стево Пендаровски симболично го започна пошумувањето на опожареното подрачје на Осоговските планини.  …

Пошумени 2 хектари со 4.000 садници во Коњаре

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со Јавното претпријатие „Македонски шуми“ денеска извршија пошумување во…

Проект за пошумување на јаловиштето и локалните ерозивни подрачја во САСА

Рудникот САСА заедно со Шумарскиот факултет од Скопје започна проект за пошумување на јаловиштето и локалните…

Пошумувањата во минатото во Македонија

Македонија има долга традиција во пошумувањето. Податоци за периодот од пред II светска војна за жал…

Пошумување во централното подрачје на Р. Македонија

Најголем дел од голините во Република Македонија во седумдесетите години на минатиот век биле во централниот…

Пошумувањето во Република Македонија- долгорочна стратешка определба

“Голините во Р. Македонија зафаќаат големи пространства. Се цени дека тие се простираат на околу 340.000ха.…

Пошумувањето ќе продолжи, ама не како „Денот на дрвото“

Пред една недела Владата ја укина акцијата „Ден на дрвото“ поради немање ефекти. Од Македонски шуми…

Бразил планира да изврши пошумување во регионот на Амазон со 73 милиони дрвја

Организацијата Conservation International во рамките на најгопемиот проект за пошумување во светот планира да посади дури…

Translate »
error: Content is protected !!