Човекот што ја озелени Македонија

  Драган Шојлевски ја наслика и ја замисли Македонија зелена, чиста и уредена, но колку државата…

Заборавениот македонски платан во село Теово

  На околу 36 километри југозападно од Велес на патот кон Богомила, се наоѓа селото Теово.…

Кратовски борови – шест и пол векови старо природно наследство

  Министерството за животна средина и просторно планирање, во согласност со своите надлежности е главна институција…

Кривогаштански блатен даб

  Еден примерок од македонската дендрофлора, кој плени со својата импозантност, големина на крошната и дебелото…

Јубилеј 75 години од формирање на Шумарскиот Факултет во Скопје

  Потребата за планско стопанисување со шумите и со шумските ресурси, за пошумување на голите и…

Заборавените, па „oживеаните“ македонски платани

  Република Македонија, иако територијално мала, поседува огромно природно наследство, со какво не можат да се…

Легенди за потеклото на името на планината Плачковица

  Плачковица — средновисока планина во источниот дел на Македонија. Највисока точка е врвот Лисец со…

„Желадов леб” – како храна во Мариово

  У расправи „Старинска српска јела и пића”, Др. С. Тројановић набраја од чега све Срби…

Историјат на шумарството во Македонија

Човекот и шумите отсекогаш биле поврзани со нераскинлива врска на меѓусебна зависност и надополнување. Шумата го…

Во шумата јас сум господар

Еве еден интересен текст кој опфаќа еден сегмент од шумарството на нашите простори во минатото. Станува…

Пошумувањата во минатото во Македонија

Македонија има долга традиција во пошумувањето. Податоци за периодот од пред II светска војна за жал…

Како се пошумуваше Водно?

Планината Водно која се издига над градот Скопје е вистинско богатство за жителите на нашиот главен…

Translate »
error: Content is protected !!