Заборавениот македонски платан во село Теово

  На околу 36 километри југозападно од Велес на патот кон Богомила, се наоѓа селото Теово.…

Кратовски борови – шест и пол векови старо природно наследство

  Министерството за животна средина и просторно планирање, во согласност со своите надлежности е главна институција…

Кривогаштански блатен даб

  Еден примерок од македонската дендрофлора, кој плени со својата импозантност, големина на крошната и дебелото…

Заборавените, па „oживеаните“ македонски платани

  Република Македонија, иако територијално мала, поседува огромно природно наследство, со какво не можат да се…

Верувања на старите словени за дрвата

Старите Словени живееле во хармонија со природата од која добивале храна и лекови, па дури и…

Дабот во Македонија – нераздвоен дел од Македонскиот народ

На територијата на Македонија се сретнуваат неколку видови на дабови, помеѓу кои еден дури и го…

БЕЛ БОР (Pinus silvestris)

Белиот бор (Pinus silvestris) е еднодомно дрво со височина до 30 м и дијаметар 1 м.…

БРЕЗА- лековита и грациозна шумска дама

Бела или обична бреза (Betula pendula) во нашата земја е честа појава во шумите каде што…

Буката симбол на моќ и богатство

Буката, најраширениот вид на автохтоно растение на Балканот, во минатото заземала значајно место во митологијата на…

Ни се заканува киселото дрво

За Македонија нема пишана документација кога, каде и како е внесен видот Ailanthus altissima, познат уште…

Македонски даб – Дрво со светски квалитет

Македонскиот даб (лат. Quercus trojana, syn. Quercus macedonica) е вид од родот даб. Името води потекло од…

Култот кон дрвјата и преставата за светот кај словените

Култот на дрвјата кај старите Словени се смета за еден од најстарите манифестации на почитување. Тој,…

Translate »
error: Content is protected !!